visitahtari.fi

Naturleder

Etseris insjö- och åslandskap bjuder på trevliga möjligheter att röra sig i naturen.

arpainen
Arpainen

Arpainen

Arpainen

Arpainens frilufts- och vandringsled omfattar rutter på totalt över 50 km från Ähtäri Zoo till Soini centrum. Helheten inkluderar till exempel tre kortare rutter: Kalevislingan 3,5 km, ödestugan Arpaiskämppä – vindskyddet i Saarilampi 3,4 km och Arpaiskämppä – Arpainensjön 0,4 km. Centrum i friluftsområdet är stugan Arpaiskämppä, där det även går att övernatta. Stugan har öppen spis, vedbod, utedass, bastu vid älvstranden och plats för en lägereld. Man kan även tälta i området. Från Arpaiskämppä är det ett avstånd på cirka 28 km till både Ähtäri Zoo och Soini centrum.

Arpainenleden Ähtäri–Soini

Arpainens vandringsled löper från hotell Mesikämmens gård i Etseri till centralidrottsplanen i Soini och går förbi Forststyrelsens timmerkoja. Arpainens vandringsled löper från turistområdet i Etseri till Soini, men är dock i behov av upprustning och ny skyltning i Etseriänden. Vi önskar att vandrare tills vidare använder rutterna i området kring stugan Arpaiskämppä för friluftsliv.

Arpainens webbplats

matkailualueen kuntoilureitti

Kierinniemi naturstig

Kierinniemi naturstig slingrar sig runt en halvö som omges av en sjö. Informationstavlor belyser skogens historia. Längs stigen finns gammal, torr furuskog och mossbevuxna löpgravar. Det förekommer en del höjdvariationer i terrängen. Stigen är ställvis stenig och full av slingrande rötter. Leden passar som dagsutflykt för personer i alla åldrar. Skyltningen längs leden har gjorts med vägvisare och röda ruttmärken.

Svårighetsgrad: medelsvår

Längd: 2,7 km

Startplats: Karhunkierros 229 (Startplatsen ligger på cirka 300 meters avstånd från Ähtäri Zoo Campings parkeringsplats, i det norra hörnet av campingområdet som vetter mot stranden).

Nallestigen

Nallestigen (Nallenpolku)

Nallestigen är lätt att vandra och går genom vackra insjölandskap i Etseris turistområde. Merparten av leden är försedd med belysning, och längs stigen finns tre informationstavlor som berättar om områdets historia. Det finns rastplatser och service i form av övernattningsplatser och sommarkafé längs rutten. Rutten passar för alla åldrar och personer som uppskattar att det är lättframkomligt. Skyltningen längs leden har gjorts med vägvisare och gula tassmärken.

Svårighetsgrad: lätt

tur–retur. 4,3 km i en riktning från vindskyddet i Moksunniemi till Roomuniemi.

Startplats 1: Hotell Mesikämmen, Karhunkierros 149

Startplats 2: Ähtäri Zoo Camping, Karhunkierros 229

Ohrakoski

Niemisjoki frilufts- och fiskeled

Niemisjoki frilufts- och fiskeled slingrar sig fram genom vacker och varierande medelterräng på några kilometers avstånd från Etseri centrum. Stigen följer älven i ett omväxlande landskap. Längs leden finns en rastplats som är försedd med ett vindskydd och en plats för att göra upp eld samt toalett.

Svårighetsgrad: medelsvår

Längd: 4,8 m från Ähtäri Zoo till vindskyddet vid Ohrakoski och cirka 1 km från parkeringsplatsen till vindskyddet vid Ohrakoski.

Startplats 1: Ähtäri Zoo, Karhunkierros 150. Rutten går till en början längs en gång- och cykelväg och en byväg. Efter tre kilometer börjar en stig.

Startplats 2: Parkeringsplatsen i slutet av en skogsbilväg (plankoordinater N 62.554071, E 24.215588). Kör 1,3 km längs Niemisvedentie och sväng in på grusvägen till höger enligt skylten. Vid vägens slut finns en parkeringsplats och skyltar till vandringsleden.

Moksu motionsbanan

Motionsbanan går genom tallskog i området för fritidshus på Moksunniemi. Motionsbanan är belagd med stenmjöl. Vid spetsen av udden finns ett vindskydd intill leden. På vintern finns det ett skidspår på motionsbanan. Rutten är tillgänglig och passar för alla åldrar samt för personer som uppskattar att det är lättframkomligt. Skyltningen längs rutten har gjorts med vägvisare.

Svårighetsgrad: lätt

Längd: Lilla björn (Pikkukarhu 1,3 km), Stora björn (Isokarhu) 5 km.

Startplats: Hotell Mesikämmens parkeringsplats, cirka 100 m åt sydost.

Domarnäs (Tuomarniemi) trädslagspark

Domarnäs (Tuomarniemi) trädslagspark finns på forstskolans gård vid utbildningscentret Sedu i Etseri och löper längs stranden av Hankavesi, i skuggan av skogen. I trädslagsparken finns 80 träd- och buskarter som är försedda med informationstavlor samt ett vindskydd för korvgrillning. Rutten är tillgänglig och passar bra för personer i alla åldrar.

Svårighetsgrad: lätt

Längd: 1 km

Startplats: Tuomarniementie 55